Kim Golsteijn is aangesloten bij:

Verbond voor energetisch therapeuten (VVET)

VVET is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig therapeuten. Therapeuten zijn HBO geschoold, staan onder toezicht en controle van het verbond daar ze zelfstandig binnen de gezondheidszorg functioneren. Leden van het VVET volgen bijscholing en zijn ingeschreven bij het RBCZ.

 

VVET heeft geen eigen cliëntenorganisatie, u heeft de mogelijkheid om lid te worden van de cliëntvereniging Zorgklant Nederland. 

 

Klachtenprocedure en AvG therapeuten VVET - Verbond Van Energetisch Therapeuten 

 


RBCZ

RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complemenaire Zorg. Dit is een overkoepelende organisatie die complementaire beroepsbeoefenaren certificeert en regristreert. RBCZ behartigt algemene belangen van aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten.

voor meer info kijk op www.rbcz.nu


TCZ

TCZ staat voor Tuchtrecht Complementaire Zorg.

RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht wat is ondergebracht in stichting TCZ.

voor meer info kijk op www.tcz.nu

 


Klachten en geschillen

Als energetisch therapeut ben ik aangesloten bij geschilleninstantie Quasir. Een klachtregeling kunt u ontvangen in de praktijk of via de mail.