Kim Golsteijn is aangesloten bij:

CAT

 

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.


Complementaire Kwaliteits therapeuten

 

 Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.


RBCZ

RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complemenaire Zorg. Dit is een overkoepelende organisatie die complementaire beroepsbeoefenaren certificeert en regristreert. RBCZ behartigt algemene belangen van aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten.

voor meer info kijk op www.rbcz.nu


TCZ

TCZ staat voor Tuchtrecht Complementaire Zorg.

RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht wat is ondergebracht in stichting TCZ.

voor meer info kijk op www.tcz.nu

 


Klachten en geschillen

Als energetisch therapeut ben ik aangesloten bij het GAT. Het GAT behandelt geschillen en tuchtzaken en is een onafhankelijke geschillen- en tuchtinstantie. Een klachtregeling kunt u ontvangen in de praktijk of via de mail.