SKJ (kwaliteitsregister Jeugd)

Geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting kwaliteitsregister jeugd. 


Registerplein

Registratie als sociaal agoog. 


Solopartners

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Kim Golsteijn heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij Solopartners.