Begeleiding

 

Kim Golsteijn is gespecialiseerd in ambulante begeleiding. Dit houdt in dat u de begeleiding ontvangt in uw eigen vertrouwde omgeving. In overleg kan de begeleiding ook elders plaatsvinden.

 

De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: dagbesteding, relaties, gezinsleven, geestelijke gezondheidszorg, sociale participatie.

Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten. 

Ik loop en kijk met u mee met als doel dat u uiteindelijk weer in uw eigen kracht komt en met vertrouwen zo zelfstandig mogelijk uw leven kunt leven. 

 

Voor wie:

- kinderen

- jongeren

- volwassenen

- Gezinnen

 

 

Voor instellingen en organisaties ben ik benaderbaar als ambulant begeleider op zzp basis.

Met wat?

Onderstaande zijn een aantal voorbeelden die tijdens begeleiding opgepakt kunnen worden:

- Structuur

- Planning

- Zelfvertrouwen

- Zelfregie

- Participatie

- Gezinsbegeleiding

- Opvoedingsondersteuning

- Sociale contacten

- Activering

- Zelf- en omgevingsbewustwording

- Ondersteuning bij gesprekken met instanties

- Hoe ga ik om met mijn uitdaging (bv. autisme, HSP, angst)

 

 

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek zullen we kijken wat uw zorgvraag is en op welke wijze kim Golsteijn u hierbij kan ondersteunen.

 

Na dit gesprek kunt u voor uzelf nagaan of er een klik is en ik de aangewezen persoon voor u ben om u te ondersteunen. 

Indien dat het geval is kunnen we verdere afspraken maken. 

Ik werk met zorgplannen en begeleidingsovereenkomsten. 

 

Openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid staan in mijn begeleiding voorop.