Begeleiding

 

Kim Golsteijn is gespecialiseerd in ambulante begeleiding. Dit houdt in dat jij de begeleiding ontvangt in jouw eigen vertrouwde omgeving. In overleg kan de begeleiding ook elders plaatsvinden.

 

De begeleiding is afgestemd op jouw vraag en behoefte. Jouw vraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: dagbesteding, relaties, gezinsleven, geestelijke gezondheidszorg, sociale participatie.

Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten. 

Ik loop en kijk met je mee met als doel dat JIJ uiteindelijk weer in jouw eigen kracht komt en met vertrouwen zo zelfstandig mogelijk jouw leven kunt leven. 

 

Voor wie:

- kinderen

- jongeren

- volwassenen

 

Ik heb me in de loop van de jaren gespecialiseerd in mensen met autisme. 

 

Voor instellingen en organisaties ben ik benaderbaar als ambulant begeleider op zzp basis.

Met wat?

Onderstaande zijn een aantal voorbeelden die tijdens begeleiding opgepakt kunnen worden:

- Structuur

- Planning

- Zelfvertrouwen

- Zelfregie

- Participatie

- Gezinsbegeleiding

- Opvoedingsondersteuning

- Sociale contacten

- Activering

- Zelf- en omgevingsbewustwording

- Ondersteuning bij gesprekken met instanties

- Hoe ga ik om met mijn uitdaging (bv. autisme, HSP, angst)

 

 

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek zullen we kijken wat jouw zorgvraag is en op welke wijze kim Golsteijn jou hierbij kan ondersteunen.

 

Na dit gesprek kun je nagaan of er een klik is en ik de aangewezen persoon voor je ben om te jou  ondersteunen. 

Als dat het geval is kunnen we verdere afspraken maken. 

Ik werk met o.a. zorgplannen en begeleidingsovereenkomsten. 

 

Openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid staan in mijn begeleiding voorop.